Ode

ODE OPAL P 300 MEMBRAN (10 MT)

185.00 TL

ODE OPAL P 300 MEMBRAN (10 MT)

Birim: Top
Marka
Ode
Ürün Kodu
STK-1485

Polyester Keçe Taşıyıcılı 3 mm Membran 1 Top 10 M2 
ODE Opal serisi su yalıtım örtüleri; APPmodifiye bitümün özelliklerini bünyesinde barındırır. Camtülü ve non-woven polyester keçe taşıyıcılı tiplerde üretilmektedir. Teras ve temel uygulamaları başta olmak üzere tüm su yalıtım detaylarına uygun maliyetli çözümler sunar. Ülkemiz genelindeki iklim koşullarında yaygın olarak kullanılabilir.
-          Tüm su yalıtım detaylarına uygun maliyetli çözümler sunar.
-          Ülkemiz genelindeki iklim koşullarında yaygın olarak kullanılabilir.
-          Arduaz kaplı ürünler ile UV dayanımı istenen uygulamalarda performanslı çözümler sunar.
-          Isı yalıtımlı ters çatılarda ODE Isıpan DT ile ısı yalıtım performansı yüksek çözüm sunar.
Avantajları:
- Yüksek hava sıcaklığında kolay uygulama
- Yüksek UV dayanımı
- APP katkıların  sağladığı uzun yaşlanma süreci
- Düşey uygulamaya uygun
- Ekonomik
Teknik Özellikler
Kullanım Alanları

 • Buhar kesici uygulaması gereklidir.
 • Uygulama detaylı ve zordur.

Yalıtım döşeme yüzeyine doğrudan uygulanır. Buhar kesici katman uygulamasına gerek duyulmaz.
Ekstrüde polistiren (XPS) ODE Isıpan DT ısı yalıtım levhaları su yalıtımı üzerine serbest olarak
döşenir. Su yalıtım katmanı ısı yalıtımı tarafından çevresel etkilerden korunur.
 • Buhar kesici uygulamasına gerek yoktur.
 • Su yalıtım tabakası olası mekanik darbelere, ısıl gerilmelere ve UV ışınlarına karşı korunur.
 • Uygulama suresi kısa ve kolaydır.
 • Yatırım maliyeti düşüktür.Yüzey toz ve kalıntılardan temizlenerek ODE Bitüm Emülsiyonu (astar) uygulanır. Birinci kat ODE Membran şalümo ateşi ile ısıtılarak yüzeye tam olarak yapıştırılır. Parapetlerde, kışın kar seviyesinin üzerinde kalacak şekilde uygulama yapılır. İkinci kat ODE Membran, ilk kat örtü üzerine ısıtılarak tam olarak yapıştırılır. ODE Isıpan DT, ekstrüde polistren ısı yalıtım plakaları su yalıtımı üzerine yerleştirilir. Yalıtım kalınlıkları TS 825 standardına göre belirlenmelidir. Koruyucu tabaka olarak beton dökülür ve yüzey kaplama malzemesi uygulaması yapılır.

HAVALANDIRMA BACASI

Çift cidarlı buhar dengeleyici bacalar gerekirse sisteme dahil edilir.

YAĞMUR GİDERİ

Gider büyüklüğü yüzey alanına göre belirlenir. Giderin tıkanmasını önlemek amacıyla, yaprak tutucu üst karo seviyesinde kullanılabilir.

PARAPET

İlk kat su yalıtım örtüsü yapıştırılır. Su yalıtım örtüleri düşeyde yükseltilir ve son kat su yalıtım örtüsü nişin tümünü kaplayacak şekilde uygulanır.

GEZİLEMEYEN TERS TERAS ÇATI

Üzerinde yoğun olarak gezilmeyen, ancak bakım onarım amacı ile çıkılan çatılardır.

Yüzey toz kalıntılarından temizlenerek ODE Bitüm Emülsiyonu (astar) uygulanır. Birinci kat ODE Membran şalümo ateşi ile ısıtılarak yüzeye tam olarak yapıştırılır. Parapetlerde kışın kar seviyesinin üzerinde kalacak şekilde uygulama yapılır. İkinci kat ODE membran, ilk kat örtü üzerine ısıtılarak tam olarak yapıştırılır. ODE Isıpan DT, ekstrüde polistren ısı yalıtım plakaları su yalıtımı üzerine yerleştirilir. Yalıtım kalınlıkları TS 825 standardına göre belirlenmelidir. Koruyucu katman olarak, dane büyüklüğü O 15/35 mm olan yuvarlak çakıl serilir. Çakıl tabakasının yüksekliği, yalıtım plakasının kalınlığına bağlı olarak değişir.

 

PARAPET

Harpuşta ve baskı profilleri kullanılarak su yalıtım örtüleri sabitlenir.

 YAĞMUR GİDERİ

Gider büyüklüğü yüzey alanına göre belirlenir. Giderin tıkanmasını önlemek için üst seviyede yaprak tutucu kullanılabilir.

 

DUVAR DİBİ YAĞMUR GİDERİ

Süzgeç yatağına astar sürülür. Su yalıtım bandı kaynaklanır. Bu kat üstüne gider borusu yerleştirilir. İkinci örtü boruya sızdırmayacak şekilde yapıştırılır.

TEMELLERDE SU YALITIMI
Yapıların toprak ile temasta olan bölümlerinin su ve nemden korunması ve taşıyıcı sistemin özellikle deprem etkisi sonrasında sağlam olarak yapıyı taşıması için gereklidir. Su yalıtım sisteminin ömrü yapı ömrü ile eş projelendirilmeli, bu doğrultuda uygulama yapılmalıdır. Temellerde hatalı veya eksik uygulanmış su yalıtımının yeniden imalatının mümkün olmayacağı, yüksek maliyetler ile bile çoğunlukla geçici çözümler getirebileceği unutulmamalıdır.
TEMELLERDE SU YALITIMININ GEREKLİLİĞİ
 • Yapının toprak ile temas eden bileşenlerinin su ve nemden korunması
 • Toprak altı mahallerde konfor koşullarının sağlanması
 • Betonarme içindeki çelik donatının korozyonunu önleyerek dayanımını koruması
 • Bina ömrünü uzatması
 • Yeraltı su seviyesinin en yüksek olduğu dönemde zemindeki su durumu tespit edilmelidir.
 • Yeraltı su seviyesi değerlendirilerek temel sistemi ve su yalıtım sistemi belirlenir.
 • Su yalıtım yapının dışından, sürekli ve kesintisiz (BOHCALAMA) olmalıdır.
 • Su yalıtımının uygulanacağı zemin sağlam, sudan arındırılmış ve düzgün yüzeyli olmalıdır.
 • Su yalıtım örtüleri uygulama sonrasında koruyucu tabakalar ile korunmalıdır.
 • Su yalıtımı mekanların konforu acısından ısı yalıtımı ile birlikte ele alınmalıdır.
Toprağın nemine karşı
• Kapilarite (kılcallık) yolu ile gelen su.
• Sürekli olarak hidrostatik basınç oluşturan su.
• Akış halinde, yağış ve kullanma sularıdır.
Zemin sularının oluşumu, zeminin farklı geçirgenlik özelliklerine bağlıdır. Örneğin kaba kum ve çakıl geçirimli, kil ise pratikte geçirimsiz kabul edilir. Geçirimsiz zemine oturan bodrum katlarında sürekli su yalıtımı için bohçalama önerilmektedir. Yapı geçirimsiz toprakla direkt temas halinde olduğundan yeraltı suyu en büyük problemdir. Hafriyat alanındaki uygulamalara imkan vermesi için öncelikle yeraltı su seviyesi hafriyat tabanının en az 500 mm aşağısına kadar düşürülmelidir. Bu amaçla bir pompa istasyonu kurularak şantiye çalışması boyunca su seviyesinin sürekliliği sağlanır. Aksi takdirde olası ani artışlar tamamlanmamış uygulamalara hasar verebilir. Hafriyat tabanında, su yalıtımının serileceği düzgün grobeton bir katman oluşturulur. Temel betonun dikey kalıpları yerleştirilir. 50 mm genişlikteki ahşap üçgen takozlar kalıpların iç köşelerine yerleştirilerek keskin dönüşler engellenir. Grobeton toz kalıntılardan arındırılarak ODE Bitüm Emülsiyonu (astar) uygulaması yapılır. İlk kat ODE Membran su yalıtım örtüsü 200/300 mm kadarı kalıptan dışarı taşırılarak şalümo ateşi ile ısıtılarak uygulanır. İkinci kat ODE Membran 200/300 mm dışarı taşırılarak tamamen yapıştırılır. Betonarme temeldeki demir donatıların su yalıtım örtüsüne zarar vermemesi için 3-4 cm kalınlığında koruyucu bir şap atılır. Düşey eksendeki örtüyü temel yüksekliği boyunca korumak içinse ahşap levha çıkarılır ve keskin köşeler yuvarlatılır. Perde duvarlar tamamlanana kadar temel kalıpları sökülmez. Perde duvarlar toz kalıntılarından temizlenerek ODE Bitüm Emülsiyonu astar uygulaması yapılır. Kalıpların çıkarılınca serbest bırakılmış 200/300 mm’lik örtüler temel ayağının üzerine yapıştırılır. ODE Membran su yalıtım örtüsü, 200 mm pay bırakılarak zeminden en az 300/500 mm yukarı yapıştırılır. İkinci kat ODE Membran su yalıtım örtüsü, 200 mm pay bırakılarak alttaki örtüyü ortalayarak ona paralel tamamen yapıştırılır. Ek yerlerinde 100 mm bini işlemi unutulmamalıdır. 200 mm’lik bitiş binileri temel ayağına kapatılarak membran uygulaması tamamlanır. Koruyucu olarak ODE Isıpan DT ısı yalıtım levhaları yerleştirildikten sonra dolgu yapılır.
TERAS ÇATILARDA SU YALITIMI
Kullanılabilir çatı alanları oluşturan ve cepheden görünmeyen çatı çözümleri sunan teras çatılar, ısı yalıtım malzemesinin konumuna göre iki gruba ayrılır. 
GELENEKSEL (KONVANSİYONEL) TERAS ÇATI
Geleneksel teras çatıda, su yalıtım örtüsü, ısı yalıtım malzemesi üzerinde yer almaktadır. Su yalıtım örtüsü altında yoğuşma riskini önlemek için döşeme yüzeyinde buhar kesici katman uygulanması zorunludur. Su yalıtım örtüsü ısıl gerilme ve çevresel etkilere acıktır. Su yalıtım katmanında oluşabilecek herhangi bir problem, kullanılan ısı yalıtım malzemesinin çeşidine bağlı olmakla beraberi ısı yalıtım malzemesinin kullanılmaz hale gelmesine neden olabilir.
TERS TERAS ÇATI
GEZİLEBİLEN TERS TERAS ÇATI
Üzerinde gezilen ve sürekli kullanıma uygun teras çatılardır.
TEMELLERDE SU YALITIM PRENSİPLERİ
TEMELLERDE SU YALITIMININ DETAYLANDIRILMASI
Basınçlı suya karşı
Basınçsız suya karşı
BOHÇALAMA

YORUMLARA GÖZ ATIN
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
Kombin Ürünler
Alfa AP40 Gri Arduazlı Membran 10 mt
Alfa AP40 Gri Arduazlı Membran 10 mt
Ürün Kodu : STK-2696

200.00 TL

Ode Epikon EP300 Membran
Ode Epikon EP300 Membran
Ürün Kodu : STK-3973

210.00 TL

Alfa AP300 Alüminyum Folyolu Membran 10 mt
Alfa AP300 Alüminyum Folyolu Membran 10 mt
Ürün Kodu : STK-3959

200.00 TL

Alfa AP40 Kahverengi Arduazlı Membran 10 mt
Alfa AP40 Kahverengi Arduazlı Membran 10 mt
Ürün Kodu : STK-2695

200.00 TL

BİTÜKAL P40 MNR YEŞİL ARDUAZLI MEMBRAN
BİTÜKAL P40 MNR YEŞİL ARDUAZLI MEMBRAN
Ürün Kodu : STK-3284

150.00 TL

BİTÜKAL P40 MNR KIRMIZI ARDUAZLI MEMBRAN
BİTÜKAL P40 MNR KIRMIZI ARDUAZLI MEMBRAN
Ürün Kodu : STK-2582

150.00 TL

Ode LP 1000 P 300 Membran (-10)
Ode LP 1000 P 300 Membran (-10)
Ürün Kodu : STK-3787

150.00 TL

ODE LUNA MAX C 2000 MEMBRAN
ODE LUNA MAX C 2000 MEMBRAN
Ürün Kodu : STK-3739

150.00 TL

Bitükal C 2000 2 mm (15 M2) Su Yalıtım Membranı
Bitükal C 2000 2 mm (15 M2) Su Yalıtım Membranı
Ürün Kodu : STK-2694

129.00 TL

Alfa AP300 3 mm Membran 10 mt
Alfa AP300 3 mm Membran 10 mt
Ürün Kodu : STK-1115

170.00 TL

ODE OPAL C 200 MEMBRAN (15 MT)
ODE OPAL C 200 MEMBRAN (15 MT)
Ürün Kodu : STK-721

185.00 TL

ODE OPAL P 40 KIRMIZI ARDUAZLI MEMBRAN (10 MT)
ODE OPAL P 40 KIRMIZI ARDUAZLI MEMBRAN (10 MT)
Ürün Kodu : STK-1486

220.00 TL

ODE OPAL P 40 YEŞİL ARDUAZLI MEMBRAN (10 MT)
ODE OPAL P 40 YEŞİL ARDUAZLI MEMBRAN (10 MT)
Ürün Kodu : STK-2293

220.00 TL

Ode Luna Max P 3000 Kırmızı Arduazlı Membran
Ode Luna Max P 3000 Kırmızı Arduazlı Membran
Ürün Kodu : STK-3714

165.00 TLBu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.